મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે જોવાલાયક સ્‍થળો બાલાચડી-જોડીયા

બાલાચડી-જોડીયા

 
દરિયાકાંઠે ઉનાળામાં હવાખાવાનું સ્‍થળ અને મત્‍સ્‍યોદ્યોગ કેન્‍દ્ર, ત્‍યાં સૈનિક શાળા પણ છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 541414