જીલ્લા વિષે

જામનગરના તોરણો જામ રાવલજીએ આજથી લગભગ ઇ. સ. ૧પ૧૯ માં બાંઘ્‍યા હોવાનું ઇતિહાસકારો કહે છે. કચ્છમાંથી આવેલા જાડેજા કુળના ક્ષત્રિયોએ કચ્છના કિનારેથી નાનું રણ ઓળંગીને સેના સાથે આવી અહીંના જેઠવા, દેદા, ચાવડા અને વાઢેર શાખાના રાજપૂતોને હરાવીને નવાનગર રાજની સ્થાપના કરી હતી. આ પ્રદેશનું નામ જાડેજા શાખાના મુળ પુરૂષ ગાજનના પુત્ર હાલાજીના નામ ઉપરથી હાલાર પડાયું હતું અને તારથી આ પંથક હાલાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છ...

વધારે...
  • તાલુકાઓ-
  • ગ્રામ પંચાયત- ૪૧૫
  • સાક્ષરતા- ૬૬.૪૮%
  • વિસ્‍તાર- ૧૪૧૨૫ ચો.કી.મી.
  • વસ્તી- ૧૩,૮૯,૨૮૩
  • ગ્રામ્‍ય વસ્તી- ૬,૬૦,૦૧૩

બી.પી.એલ. માટે

બાળકો માટે

મહિલાઓ માટે

અન્ય ઉપયોગી માહિતી

શ્રી એમ​. એ. પંડયા, જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી એમ​. એ. પંડયા
જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી

તાલુકા પંચાયત

Vikas Path
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 497501